އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ބަންޑާރަނައިބު މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ 17 ނޮވެންބަރ 2018 ގައެވެ.